Hlavní menu

1.1 Taška základní

KMB Beta a KMB Hodonka jsou profilované tašky se zvýšenou vodní drážkou . Dvojitá podélná drážka zabraňuje zafukování v příčném směru. Patní žebrování z rubové strany krytiny brání zafukování v podélném směru.

Plynulé posouvání překrývané části umožňuje použít krytinu i při rekonstrukcích střech bez posouvání a výměny latění. Tašky umožňují rychlou a jednoduchou pokládku.

KMB Beta

KMB Hodonka

                 Technické parametry

Vlastnosti KMB BETA KMB HODONKA
Délka prvku (mm) 420 420
Šířka prvku (mm) 331 336
Tloušťka prvku (mm) 12 12
Nasákavost (%) max. 9 max. 9
Únosnost (N) 2000 2000
Mrazuvzdornost (cykly) 25 25
Krycí šířka (mm) 301* 302*
Krycí délka (mm) 320 - 340 325 - 340
Závěsná délka (mm) 401 405
Sklon střechy (°) 12 - 90 12 - 90
Bezpečný sklon střechy (°) 22 22
Rozměr latí (mm) 30/50 30/50
Plošná hmotnost (kg/m2) 42,5 42,5
Hmotnost (kg/ks) 4,25 4,25
Objemová hmotnost (kg/m3) 2250 2250
Spotřeba (ks/m2) 10 10
Třída reakce na oheň A1 - nehořlavé A1 - nehořlavé
Výška vlny (mm) 26 33,5
Počet vln 2 2
Norma/certifi kát ČSN EN 490 ČSN EN 490

*Poznámka:
Profil vodní drážky se vyrábí s rozměrovou vůlí umožňující příčný posun. Pro potřebu přesného rozměření střechy, nebo při založení štítů, nároží a úžlabí v prvním kroku, je nutné dle zásad pokryvačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy), zjistit skutečnou průměrnou krycí šířku dle postupu:


11 tašek se zavěsí na střešní lať tak, aby do sebe jednotlivé drážky zapadaly.
Tašky se roztáhnou na největší možný dosah za podmínky, že nedojde k uvolnění spojů v drážkách. Změří se krycí šířka 10 tašek v roztaženém stavu Cwd. Tašky se stlačí na nejmenší možný dosah a změří se krycí šířka 10 tašek ve sraženém stavu Cwc.

Průměrná krycí šířka = (Cwd + Cwc) / 20

Připevnění tašek v ploše
12-45° se tašky nepřipevňují
45-60° každá 3. taška se připevní pozink. vrutem (hřebíkem) přes otvor v tašce nebo příchytkou tašky
60-90° každá taška se přichytí pozinkovaným vrutem (hřebíkem) nebo příchytkou tašky

Poznámka:
Nezávisle na sklonu střechy musí být přichycena každá taška na štítové hraně, pod hřebenem, na nároží, úžlabí, okapní hraně a všechny tašky řezané (u otvorů, prostupů...).
Jsou-li v místních stavebních předpisech vyžadovány vyšší nároky vůči sacím účinkům větru, pak mají tyto přednost před požadavky této technické příručky. Zatížení větrem při zastřešení betonovou krytinou je závislé na poloze a výšce budovy, typu a tvaru střechy, k čemuž musí být přihlédnuto.
Přesný výpočet lze provést v jednotlivých případech podle ČSN EN 1991-1-4. Tento výpočet je nezbytné provést u:
- otevřených budov s otevřenou podstřešní konstrukcí
- budov umístěných na exponovaném místě
- budov s výškou hřebene nad 30m


Rozteč latí

střešní sklon rozteč latí (mm) délkové překrytí (mm)
12 - 22° 320 - 325 100 - 95
22 - 30° 320 - 330 100 - 90
>30° 320 - 340 100 - 80


L ... délka krokve
P ... přesah okapové hrany 79 mm
ROL ... rozteč okapové latě 320 mm
RL ... rozteč latě
RHL ... rozteč hřebenové latě (30 mm při kladení nasucho, 20 mm při kladení do malty)

Poznámka:
Hodnoty P/ROL mohou být dle konstrukčního řešení a místních podmínek upraveny v rozmezí 0-79/320-399 mm

Připevnění tašek

12-45° ... se tašky nepřipevňují
45-60° ... každá třetí taška se připevní pozinkovaným vrutem (hřebíkem) přes otvor v tašce nebo příchytkou tašky
60-90° ... každá taška se přichytí pozinkovaným vrutem (hřebíkem) nebo příchytkou tašky

Délka krokví při konstantní maximální rozteči střešních latí

Potřeba při kladení hřebenáčů do malty

rozteč latí (mm) délka překrytí (mm) potřeba (ks/m2) rozteč latě u okapu (mm) vzdálenost 1. latě od hřebene (mm)
340 80 9,97 320 20
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9
délka krokve (m) 0,68 1,02 1,36 1,7 2,04 2,38 2,72 3,06
  1 2 3
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 10 11 12 13 14 15 16 17
délka krokve (m) 3,4 3,74 4,08 4,42 4,76 5,1 5,44 5,78
3 4 5
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 18 19 20 21 22 23 24 25
délka krokve (m) 6,12 6,46 6,8 7,14 7,48 7,82 8,16 8,5
6 7 8
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 26 27 28 29 30
délka krokve (m) 8,84 9,18 9,52 9,86 10,2
8 9 10

Potřeba při suchém kladení hřebenáčů

rozteč latí (mm) délka překrytí (mm) potřeba (ks/m2) rozteč latě u okapu (mm) vzdálenost 1. latě od hřebene (mm)
340 80 9,97 320 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9
délka krokve (m) 0,69 1,03 1,37 1,71 2,05 2,39 2,73 3,07
  1 2 3
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 10 11 12 13 14 15 16 17
délka krokve (m) 3,41 3,75 4,09 4,43 4,77 5,11 5,45 5,79
3 4 5
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 18 19 20 21 22 23 24 25
délka krokve (m) 6,13 6,47 6,81 7,15 7,49 7,83 8,17 8,51
6 7 8
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 26 27 28 29 30
délka krokve (m) 8,85 9,19 9,53 9,87 10,21
8 9 10


Pro jinou konstantní rozteč střešních latí se délka krokve vypočte:
(Délka krokve pro daný počet tašek v řadě nad sebou) - (součin počtu tašek v řadě nad sebou a rozdílu 0,34 - požadované rozteče latí v /m/).


předchozí stránka | obsah | další stránka