Hlavní menu

10.2, 10.3 Střešní okno výstupní

Lze je použít jako výstupní střešní okno, k prosvětlení půdního prostoru, nebo jako přídavné odvětrání.

Požadovaná plocha pro vestavbu okna představuje plochu cca 4 kusů tašek.       

Montážní postup

  1. V místě osazení střešního okna odstraňte potřebné množství tašek - 10 ks a podle vazby tašek vložte půlenou tašku vpravo vedle místa montáže okna
  2. Okno osaďte do střechy tak, aby spodní hrana okna dosedla na horní hranu tašek a pravou stranu nasuňte pod krytinu po stojatou vodní drážku
  3. Okno zcela vyklopte, označte na střešní lati místo pro vyřezání Odstraňte střešní okno, vyřežte střešní lať a osaďte znovu okno dle postupu v bodě 2.
  4. Ocelové pásky přišroubujte ke střešním latím (vrut 3/30 mm 4 ks), doplňte chybějící krytinu kolem okna včetně druhé tašky půlené
  5. Z půdního prostoru zajistěte okno pomocí polohovací vzpěry. Vzpěra má dvě polohy otevření a polohu zajištění okna proti vnějšímu otevření

Přesný postup montáže střešního okna včetně vyobrazení je součástí dodávky.« zpět