Hlavní menu

Zdicí malta 920 SX

Vysokopevnostní cementová ruční zdicí malta se zvýšenou smykovou pevností určená pro zdění konstrukcí z vápenopískových kvádrů SENDWIX.7.2
Zdicí malta 920 SX
 


Malty, lepidla
spotřeba vody4,2 l/pytel (30 kg)
doporučená tloušťka vrstvy10 mm
zpracovatelnostcca 40 min
pevnost v tlaku20 N/mm2
spotřeba: 
  8DF-D; 240 mm17,9 kg/m2
  4DF-D; 115 mm6,9 kg/m2
  5DF-P; 290 mm48 kg/m2
  5DF-P; 240 mm37 kg/m2
použití při teplotěnad +5 °C
balení30 kg/pytel; 40 pytlů/paleta
 


Zpracování a aplikace:

Zdicí malta se připravuje v bubnové kontinuální míchačce, případně v mísicí nádobě pomocí pomaluběžného mísidla s míchacím nástavcem, smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (4,2 l vody na 30 kg). Promíchaná homogenní malta se ručně nanáší na zdivo. Pro rovnoměrné nanášení malty je vhodné použít maltový dávkovač výšky 15 mm. Maltou se rovnoměrně vyplní a zarovná vymezený objem. Po umístění kvádru do maltového lože se poklepem sníží ložná spára na cca 12 mm a malta vyplní téměř celou ložnou plochu.

Zdicí malta 920 SX se zimní úpravou

Zdění se zdicí maltou se zimní úpravou

Zdicí malty se vyrábějí s přísadou BETODUR F, která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých teplot.

Aplikovaný přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty -5 °C, avšak při provádění musí být dodrženo několik zásad:

  • zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě výrobní fólií
  • tyto tvarovky je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo jiná námraza
  • zdicí malta by měla být uskladněna v suchu a za teploty nad -5 °C
  • teplota zdění musí být 3× během dne ( při začátku zdění i s časem, v poledne a na konci zdění opět s časem) zaznamenána ve STAVEBNÍM DENÍKU a nesmí být nižší než -5 °C
  • za nízkých kladných teplot (od 0 do +5 °C) není nutno záměsovou vodu ohřívat
  • při zdění za záporných hodnot (od 0 do -5 °C) musí být záměsová voda předehřátá na + 30 °C a tato skutečnost musí být zaznamenána opět ve stavebním deníku.
  • po vyzdění musí být čerstvě vyzděné zdivo chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií, teplota nesmí klesnout min. po dobu 14 dnů pod -5 °C, pokud se pod fólií naskládá polystyrén (beze spár kolem celé vyzděné zdi) v min. tloušťce 5 cm. Může teplota krátkodobě v noci klesnout do -10 °C. Záznam o této úpravě musí být opět ve STAVEBNÍM DENÍKU.
  • při očekávaných nižších teplotách než -5 °C (bez dodatečné izolace) nebo pod -10 °C (krátkodobě s izolací) je zakázáno zdění z těchto malt provádět.
  • teplota pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.)

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám. Tento předpis je nedílnou součástí Závazného vyjádření k použitelnosti SMS.

Palety se SMS jsou označeny symbolem: