Hlavní menu

Lepidlo FLEX SX-L

Cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění tvarově přesných vápenopískových kvádrů SENDWIX.7.3
Lepidlo FLEX SX-L
 


Malty, lepidla
spotřeba vody5 l/pytel (30 kg)
doporučená tloušťka vrstvy6 mm
zpracovatelnostmin. 2,5 hod.
pevnost v tlaku20 N/mm2
spotřeba: 
  8DF-LD; 240 mm4,0 kg/m2
  4DF-LD; 115 mm2,0 kg/m2
  5DF-LP; 290 mm12,3 kg/m2
  5DF-LP; 240 mm9,5 kg/m2
použití při teplotěnad +5 °C
balení30 kg/pytel; 40 pytlů/paleta
 


Zpracování a aplikace:

Maltu připravíme rovnoměrným vsypáváním do doporučeného množství vody (5 l vody na 30 kg) za současného míchání pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem ve vhodné nádobě, do vzniku homogenní hmoty. Lepicí malta se nanese rovnoměrně na ložnou plochu zdicích prvků v tloušťce cca 4 mm. Následně se zarovná přesnou lžicí nebo zubovým hladítkem 6×6 mm pod úhlem 45°. Kvádr se po položení do maltového lože stabilizuje pomocí gumové paličky. Ložná spára se tím sníží na 2 mm. Umístění kvádru lze upravit ještě cca 7 minut po položení. Spáry zdiva musí být zcela vyplněny maltou a zarovnány s povrchem stěny.


Lepidlo Flex SX-L se zimní úpravou

Zdění se zdicí maltou se zimní úpravou

Zdicí malty se vyrábějí s přísadou BETODUR F, která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých teplot.

Aplikovaný přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty -5 °C, avšak při provádění musí být dodrženo několik zásad:

  • zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě výrobní fólií
  • tyto tvarovky je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo jiná námraza
  • zdicí malta by měla být uskladněna v suchu a za teploty nad -5 °C
  • teplota zdění musí být 3× během dne ( při začátku zdění i s časem, v poledne a na konci zdění opět s časem) zaznamenána ve STAVEBNÍM DENÍKU a nesmí být nižší než -5 °C
  • za nízkých kladných teplot (od 0 do +5 °C) není nutno záměsovou vodu ohřívat
  • při zdění za záporných hodnot (od 0 do -5 °C) musí být záměsová voda předehřátá na + 30 °C a tato skutečnost musí být zaznamenána opět ve stavebním deníku.
  • po vyzdění musí být čerstvě vyzděné zdivo chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií, teplota nesmí klesnout min. po dobu 14 dnů pod -5 °C, pokud se pod fólií naskládá polystyrén (beze spár kolem celé vyzděné zdi) v min. tloušťce 5 cm. Může teplota krátkodobě v noci klesnout do -10 °C. Záznam o této úpravě musí být opět ve STAVEBNÍM DENÍKU.
  • při očekávaných nižších teplotách než -5 °C (bez dodatečné izolace) nebo pod -10 °C (krátkodobě s izolací) je zakázáno zdění z těchto malt provádět.
  • teplota pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.)

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám. Tento předpis je nedílnou součástí Závazného vyjádření k použitelnosti SMS.

Palety se SMS jsou označeny symbolem: