Hlavní menu

Pomocný materiálPlochá nerezová kotva
Plochá nerezová kotva
FORTESIL
FORTESIL Hydrofobizant
Maltový dávkovač
Maltový dávkovač 115, 175, 240, 290
 
Přesná lžíce
Přesná lžíce 115, 175, 240, 290
Štípačka vápenopískových kvádrů
Štípačka vápenopískových kvádrů

Pro štípání vápenopísk. kvádrů
8DF-D, 8DF-LD, 4DF-D, 4DF-LD
na 1/2, 1/4 a 3/4 formátu.
Nesmí se štípat plné materiály!
Minijeřáb MK 300
Minijeřáb MK 300