Hlavn menu

7. Střešní lom7.5 Změna sklonu střechy. Dvouplášťová střecha větraná, zateplená. Použití tašky úžlabní. Kombinace dvou stupňů Phi.

pdf (1K) - detail ke stažení ve formátu PDF