KM Beta logo

Otázka

Je vhodné použít zdivo Sendwix šířky 175 mm na obvodové a vnitřní nosné stěny u RD?

Odpověď

Zdivo SENDWIX tl. 175 mm je vhodné pro jakoukoliv stavbu, pokud vyhoví statický posudek vzhledem k její velikosti a členění. V současné době se běžně stavby z vápenopískového zdiva tl. 175 mm staví. Tepelněizolační vlastnosti obvodových stěn jsou řešeny volbou typu a tloušťky zateplení. Tloušťka zdiva SENDWIX má minimální vliv na tepelné ztráty domu. Všechny varianty nosných stěn (175, 200 i 240 mm) nabízí srovnatelné parametry při stejné tloušťce zateplení, tloušťka nosných stěn je tedy závislá hlavně na požadované statice stavby. Důležitým parametrem je i celkové ztužení stavby věncem nebo stropní deskou.