KM Beta logo

Otázka

Je možné vyzdívat bloky SENDWIX i v zimním období, při teplotách kolem 0°C?

Odpověď

Definice zimního období

 • Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem
 • V případě, že v tomto období neklesne teplota v celodenním průměru pod bod mrazu, po sobě jdoucí 3 dny, nedoporučuje se tyto výrobky používat.
 • Výrobky se zimní úpravou lze použít i v době před i po tomto datu, kdy teplota v celodenním průměru (v noci i ve dne) poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny
 • veškerý zdící materiál (tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií)
 • zdící materiál je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování folie na ně nesmí padat sníh nebo jiná vlhkost nebo námraza
 • zdící materiály musí být uskladněny v suchu za teploty nad – 5 °C
 • teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 x den (na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než - 5 °C.
 • Při teplotách 0 °C až + 5 °C není nutné záměsovou vodu předehřívat
 • při teplotách nižších to znamená 0 °C až – 5 °C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
 • po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folii před povětrnostními vlivy (déšť sníh a pod) a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod – 5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu – 10 °C. Záznam o veškerých úpravách musí být zapsán ve Stavebním deníku
 • Při předpokládaných nižších teplotách než – 5 °C je zakázáno zdění s použitím malt se zimní úpravou provádět

Zdění maltou se zimní úpravou

V zimním období vyrábíme Zdicí malty se speciální přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty – 5°C. Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch ve zdivu