KM Beta logo

Otázka

Je možné zpracovávat potěry i pod teplotou +5°C?

Odpověď

Ano i v zimním období lze naše potěry PROFIMIX zpracovávat až do teploty -5 °C za níže uvedených podmínek.

Definice zimního období

 • Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem. V tomto období vyrábíme potěry se zimní úpravou automaticky.
 • V případě, že v tomto období neklesne teplota v celodenním průměru pod bod mrazu, po sobě jdoucí 3 dny, nedoporučuje se tyto výrobky používat.
 • Výrobky se zimní úpravou lze použít i v době před i po tomto datu, kdy teplota v celodenním průměru (v noci i ve dne) poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny

Kladení potěru se zimní úpravou

Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, max. však do teploty – 5 °C. Přesto je nutné při kladení potěrů za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:

 • Potěr musí být aplikován pouze ve vnitřním prostředí, které nemusí být vytápěné (ve vnějším prostředí nelze podmínky dodržet)
 • podklad musí být suchý bez zmrazků, ledu a podobně
 • Cementový potěr musí být uskladněn v suchu nad teplotou – 5°C
 • teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 x denně (na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než - 5 °C.
 • Při teplotách 0 °C až + 5 °C není nutné záměsovou vodu předehřívat
 • při teplotách nižších, to znamená 0 °C až – 5 °C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
 • pod + 5 °C nesmí být potěr kropen vodou
 • na druhý den po kladení potěru se musí překrýt folií a při očekávaných mrazech, které by byly nižší než – 5 °C se musí překrýt polystyrénovými deskami o tloušťce min. 5 cm bez viditelných spár
 • Při očekávaných teplotách nižších než – 5 °C (bez dodatečné izolace nebo pod -10 °C se potěr nesmí pokládat.

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch.