KM Beta logo
    1Vyberte z doporučených skladeb
    2Souhrn kalkulace

Spotřeba materiálu pro jednotlivé uvedené skladby je kalkulována na dokonale rovný podklad a vychází z doporučených tlouštěk vrstev dle technických listů jednotlivých produktů PROFIMIX.

Doporučené skladby pro omítání

Sokl bez zateplení
S obkladovým páskem
Omítková povrchová úprava
Sokl se zateplením
S obkladovým páskem
Omítková povrchová úprava
Vnější omítka
Pálené zdivo
Pórobetónové zdivo
Vápenopískové zdivo
Cementotřískové desky
Betonové zdivo
Vnitřní omítka
Pálené zdivo
Pórobetónové zdivo
Vápenopískové zdivo
Cementotřískové desky
Betonové zdivo

Doporučené skladby pro zdění

Zdění na lepidlo
Pálené broušené zdivo
Pórobetónové zdivo
Vápenopískové zdivo
Zdění na maltu
Pálené nebroušené zdivo
Vápenopískové zdivo
Potřebuji podrobnou kalkulaci
Pokud vám nestačí orientační kalkulace, spočítáme vám podrobnou kalkulaci dle projektové dokumentace
Potřebuji podrobnou kalkulaci