KM Beta logo

Technologický postup: Použití výrobků se zimní úpravou

Definice zimního období:

 • Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem.
 • V případě, že v tomto období neklesne teplota v celodenním průměru pod bod mrazu, po sobě jdoucí 3 dny, nedoporučuje se tyto výrobky používat.
 • Výrobky se zimní úpravou lze použít i v době před i po tomto datu, kdy teplota v celodenním průměru ( v noci i ve dne) poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny

Zdění maltou se zimní úpravou

Zdicí malty se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty – 5°C. Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:

 • veškerý zdicí materiál (tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií)
 • zdící materiál je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování folie na ně nesmí padat sníh nebo jiná vlhkost nebo námraza
 • zdicí materiály musí být uskladněny v suchu za teploty nad - 5 °C
 • teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3x za den (na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než - 5°C.
 • Při teplotách 0°C až + 5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat
 • při teplotách nižších, to znamená 0°C až - 5°C, se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
 • po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folii před povětrnostními vlivy (déšť sníh apod.) a teplota nesmí po dobu 14-ti dnů klesnout pod - 5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu - 10 °C. Záznam o veškerých úpravách musí být zaznamenán ve Stavebním deníku
 • Při předpokládaných nižších teplotách než - 5 °C je zakázáno zdění s použitím malt se zimní úpravou provádět

 

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch.

Zdicí malty se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých teplot. 
 

Pytle jsou na boční straně u typu produktu označeny písmenem "Z"