KM Beta logo

Taška protisněhová

SCHÉMA KLADENĺ PROTISNĚHOVÝCH TAŠEK

Diagram pro určení schéma rozmístění sněhových tašek podle sklonu střechy a sněhové oblasti.

Poznámka: 

  • U sněhové oblasti VII a VIII je nutné pro zachycení sněhu na střeše kombinovat tašky (zábrany) s mříží sněholamu. O účelnosti a rozmístění rozhoduje projektant podle střešního sklonu, délky krokví a členitosti střechy. Při projektové přípravě stavby je nutné přihlédnout k doporučení a zásadám pro řešení střechy v horských oblastech.
  • Množství protisněhových tašek je pouze orientační. Konečný počet závisí na tvaru a délce krovu. Doporučujeme zpracovat kladečský plán pro konkrétní střechu.

Mapa sněhových oblastí je k dispozici v Technické příručce na straně 88