KM Beta logo

 

Doporučené dimenze větrání šikmých střech

*) Při uvažování příslušné plochy střechy přimykající se ke hřebeni či k nároží z obou stran. Uvedené požadavky se vztahují na obytné budovy a budovy s běžným vlhkostním režimem.