KM Beta logo

Taška je určena pro svislé i vodorovné vedení vodiče hromosvodu střech. Pro vodorovné vedení se dodává speciální příchytka, která se montuje na držák hromosvodu na tašce.

Vodorovné vedení                                   Svislé vedení


 

Držák pro vodorovné vedení