KM Beta logo

Postup kladení tašek

  • u sedlových střech se začíná s kladením pravých okrajových tašek
  • pokrýváním střešní plochy se pokračuje základními taškami zprava doleva, vždy od okapu k hřebenu
  • tašky se kladou v řadách
  • před začátkem kladení je nutno ujasnit si přichycení tašek, případně jiných doplňků, a jejich rozmístění
  • volný přesah střešních latí nad vnější hranou nosné konstrukce nesmí být větší jak 20 cm a je dán požadavky na průřezy střešních latí.
  • větší přesahy vyžadují provedení pomocných konstrukčních opatření.

 

b = 331 mm

b1 = 310 mm

l = 420 mm

l1 = 310 mm

krycí šířka = 301 mm