KM Beta logo

 

V oblastech s větším sněhovým zatížením, příp. nad vstupy a komunikace se doporučuje použít sněholamy, které se skládají ze vzpěry sněhové zábrany a mříže sněholamu.

  • sněholamový systém se umísťuje ve druhé řadě nad okapem a musí být průběžný
  • v místech s větším sněhovým zatížením se umísťuje v každé čtvrté řadě po celé výšce střechy
  • pokud se sněholamy umísťují jen nad části střechy, je nutné v dalších řadách délku sněholamu z obou stran zakracovat pod úhlem 60° vzhledem k předchozí řadě sněholamu
  • účinnost sněholamu se zvyšuje požitím tašky protisněhové, příp. protisněhové zábrany
  • vzpěra sněhové zábrany se upevňuje 3 vruty ø5 mm do přídavné latě nad střešní tašku tak, aby se spodní část vzpěry opírala o konec tašky. Rozměr přídavné latě musí být 40 x 60 mm. Přídavné latě nám tak umožní připevnit potřebné množství vzpěr, to se řídí podle střešního sklonu - viz tabulka
  • do úchytů připevněných vzpěr se zacvakne mříž sněholamu. Mříže se vzájemně spojují spojovací svorkou a nýtem
     

Na tašce, která se klade v další řadě na vzpěru sněhové zábrany je nutné odstranit část sněhového labyrintu tašky v místě, kde leží na háku.

 

Sklon střechy< 22°         22° - 40°        > 40°
Počet vzpěr na jednu mříž sněholamu   3        4   5