KM Beta logo
    1Vyberte z doporučených skladeb
    2Souhrn kalkulace

Spotřeba materiálu pro jednotlivé uvedené skladby je kalkulována na dokonale rovný podklad a vychází z doporučených tlouštěk vrstev dle technických listů jednotlivých produktů PROFIMIX.

Doporučené skladby pro omítání

Sokl bez zateplení

S obkladovým páskem

Omítková povrchová úprava

Sokl se zateplením

S obkladovým páskem

Omítková povrchová úprava

Vnější omítka

Pálené zdivo

Pórobetónové zdivo

Vápenopískové zdivo

Cementotřískové desky

Betonové zdivo

Vnitřní omítka

Pálené zdivo

Pórobetónové zdivo

Vápenopískové zdivo

Cementotřískové desky

Betonové zdivo

Doporučené skladby pro zdění

Zdění na lepidlo

Pálené broušené zdivo

Pórobetónové zdivo

Vápenopískové zdivo

Zdění na maltu

Pálené nebroušené zdivo

Vápenopískové zdivo

Potřebuji podrobnou kalkulaci
Pokud vám nestačí orientační kalkulace, spočítáme vám podrobnou kalkulaci dle projektové dokumentace
Potřebuji podrobnou kalkulaci