Hlavn menu

Díky výrobkům KMB Profimix Vám sezona nekončí!

Pracovat i v zimních měsících vám umožní výrobky KMB PROFIMIX se zimní úpravou.
Společnost KM BETA a.s., nyní nabízí pro všechny stavebníky suché maltové směsi s přísadami, které umožňují aplikaci i v zimních měsících.

Nabídka výrobků se zimní úpravou:

 

Definice zimního období  |  Zdění s maltou se zimní úpravou  |  Zásady zdění

Definice zimního období

• Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem
• doba před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny


Zdění s maltou se zimní úpravou

Zdící malty se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty -5°C.


Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:

  • veškerý zdící materiál (tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií
  • zdící materiál je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování folie na ně nesmí padat sníh nebo jiná vlhkost nebo námraza
  • zdící materiály musí být uskladněny v suchu za teploty nad - 5 °C
  • teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 denně (na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než- 5°C.
  • při teplotách 0°C až + 5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat
  • při teplotách nižších to znamená 0°C až - 5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
  • po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folii před povětrnostními vlivy (déšť sníh apod.) a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod - 5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu - 10 °C. Záznam o veškerých úpravách musí být zaznamenán ve Stavebním deníku
  • při předpokládaných nižších teplotách než - 5 °C je zakázáno zdění s použitím malt se zimní úpravou provádět

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch ve zdivu.
Více informací získáte na www.kmb-profimix.cz, nebo na bezplatné lince: 800 150 200.

 


Zpět