Hlavn menu

Univerzální větrací pás hřebene a nároží BETA Rol celoměděný

vetraci_pas Průřez odvětrání splňuje požadavek normy pro odvětrání střešní plochy. Každý odvětrací otvor má vytaženou manžetu pro bezpečný odvod případného kondenzátu vody.

Boční řasení lze tvarovat tak, aby pás velmi jednoduše kopíroval přesný profil střešní tašky.

Butylová těsnicí páska je upevněná na obou stranách pásu a zajišťuje stálou přilnavost na střešní tašky po vytvarování pružného měděného materiálu podle profilu střešní tašky. Materiál odolává povětrnostním vlivům.

Čištění střechy – BETA Rol generuje měděné soli, které zabraňují usazovaní mechů a lišejníků v okolí hřebenů a nároží. Stékající dešťová voda tak zabraňuje tvorbě mechů a lišejníků. Udržuje tak střechu stále čistou.

Montážní postup

Po připevnění držáku hřebenové (nárožní) latě, fi xaci střešní latě do držáků a pokrytí střechy následuje montáž univerzálního větracího pásu BETA Rol.

Pás se přiloží středem na hřebenovou lať z jedné strany hřebene a postupně se rozvine. Po vyrovnání se přibije k lati. Z povrchu samolepicí hmoty se odstraní ochranný polyetylenový pásek. Větrací pás se ručně vytvaruje podle profi lu krytiny. Následuje kladení hřebenáčů pomocí hřebenáčových příchytek.

Zpět