Hlavn menu

Betas Moravia

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 233
a společnost má identifikační číslo 136 90 540.

Obchodní firma společnosti: Betas Moravia, a.s.
Sídlo společnosti: Hodonín, M. Benky 4148/34, PSČ 695 01

soubor pdf Pro akcionáře