Hlavn menu

Detaily CAD - Střešní krytina     zip rar

1. Okapní hrana

1.1 Tříplášťová střecha s bedněním, podokapní žlab v obložení římsy, větraná zateplená Phi - Tyvek Solid (Jutadach 135).
1.2 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená, Phi - Tyvek Solid. Odvodnění Phi pod okapní žlab.
1.3 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená, Phi - Tyvek Solid (Jutadach 115,135), odvodnění Phi do okapního žlabu.
1.4 Tříplášťová střecha větraná, zateplená, Phi - Betafol (Dragofol). Římsa s přiznanými krokvemi.
1.5 Dvouplášťová střecha větraná, nezateplená, Phi - Tyvek Solid. Střešní vazníky.
1.6 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená, Phi - Tyvek Solid (Jutadach135,115). Nadstřešní žlab, odvodnění Phi do...
1.7 Tříplášťová střecha větraná, zateplená, Phi - Betafol (Dragofol). Nadstřešní žlab, odvodnění Phi pod okapní žlab.
1.8 Tříplášťová střecha větraná, zateplená, Phi - Betafol (Dragofol). Odvodnění Phi pod okapní žlab.
1.9 Dvouplášťová střecha větraná, nezateplená, Phi - Betafol (Dragofol). Římsa s přiznanými krokvemi.

2. Úžlabí

2.1 Tříplášťová střecha větraná, zateplená. Úžlabí na střešních latích. Phi - Betafol (Dragofol).
2.2 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená. Vybedněné úžlabí Phi - Tyvek Solid (Jutadach135).
2.3 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená. Vybedněné, zapuštěné úžlabí. Phi - Tyvek Solid (Jutadach135).
2.4 Nezateplená střecha. Úžlabí na střešních latích. Phi - Betafol(Dragofol).

3. Hřeben

3.1 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená. Phi - Tyvek Solid (Jutadach 115).
3.2 Tříplášťová střecha větraná, zateplená. Phi - Betafol (Dragofol).
3.3 Dvouplášťová střecha s bedněním, větraná, zateplená. Phi - Delta Foxx, vodotěsné podstřeší.
3.4 Nezateplená střecha větraná. Phi - Betafol (Dragofol).

4. Štítová hrana

4.1 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená, Phi - Tyvek Solid (Jutadach 115,135).
4.2 Tříplášťová střecha větraná, zateplená, s bedněním. Phi - Tyvek Solid (Jutadach 135).
4.3 Tříplášťová střecha větraná, zateplená. Phi - Betafol (Dragofol).
4.4 Dvoulášťová střecha větraná, zateplená, s bedněním. Vodotěsné podstřeší-Phi - Delta Foxx.

5. Pultový hřeben

5.1 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená, Phi - Tyvek Solid (Jutadach 115,135). Přiznané krokve.
5.2 Tříplášťová střecha větraná, zateplená, s bedněním. Phi - Tyvek Solid (Jutadach 135).
5.3 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená, s bedněním, ukončení u stěny. Phi - Tyvek Solid (Jutadach 135).
5.4 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená, ukončená atikou. Phi - Delta Foxx, voděsné podstřeší.

6. Nároží

6.1 Dvouplášťová střecha větraná, zateplená. Phi - Tyvek Solid (Jutadach 115).
6.2 Tříplášťová střecha větraná, zateplená. Phi - Betafol (Dragofol).

7. Střešní lom

7.1 Mansarda-dvouplášťová střecha s bedněním, větraná, zateplená. Použití tašky lomené. Phi - Tyvek Solid.
7.2 Mansarda-tříplášťová střecha větraná, zateplená. Použití tašky lomené. Phi - Betafol (Dragofol).
7.3 Mansarda-dvouplášťová střecha větraná, nezateplená. Použití tašky lomené. Phi - Betafol (Dragofol).
7.4 Změna sklonu střechy. Dvouplášťová střecha s bedněním, větraná, zateplená. Použití tašky úžlabní. Phi - Tyvek Solid.
7.5 Změna sklonu střechy. Dvouplášťová střecha větraná, zateplená. Použití tašky úžlabní. Kombinace dvou stupňů Phi.

8.Detaily napojení, prostupy

8.1 Prostup střechou-komín. Dvouplášťová střecha větraná zateplená.
8.2 Napojení střešní plochy u stěny sousední stavby. Dvouplášťová střecha větraná, zateplená.
8.3 Střešní okno. Dvouplášťová střecha větraná, zateplená.
8.4 Prostup střechou-odvětrání kanalizace.
8.5 Napojení sřecha-vikýřové okno.