Hlavn menu

Detaily CAD - KMB SENDWIX L     zip rar - CAD detaily

1. Svislý řez - podsklepený objekt

1.1 Založení vícevrstvého zdiva na základovém pasu, skladba bez provětrávané mezery, suterén vytápěný
1.2 Založení vícevrstvého zdiva v 1.NP s provětrávanou mezerou, suterén vytápěný
1.3 Založení vícevrstvého zdiva v 1.NP pomocí konzolového prahu HK 4-F s provětrávanou mezerou, suterén nevytápěný

2. Svislý řez-nepodsklepený objekt

2.1 Založení vícevrstvého zdiva na základovém pasu s provětrávanou mezerou.
2.2 Založení vícevrstvého zdiva pomocí konzolového prahu HK4-F bez provětrávané mezery.
2.3 Založení vícevrstvého zdiva na základovém pasu s provětrávanou mezerou, nepřiznaný sokl.

3. Řez stavebním otvorem

3.1 Ostění

3.1.1 Ostění SENDWIX L 2412
3.1.2 Ostění SENDWIX L 2416
3.1.3 Ostění SENDWIX L 2418
3.2 Parapet

3.3 Nadpraží

3.3.1 Použití vápenopískového překladu VP2R
3.3.2 Použití jednotlivých konzol HK 4-U
3.3.3 Použití úhelníkových konzol HK 4-F
3.3.4 Použití jednotných závěsných konzol HK 4-S
3.3.5 Použití úhelníkových konzol HK 4-F se závěsnými táhly
3.3.6 Použití závěsných úhelníků FSW
3.3.7 Použití závěsných úhelníků HW
3.3.8 Použití šroubovacích úhelníků KWL
3.3.9 Klenba - vápenopísková cihla NF
3.3.10 Železobetonový překlad + obklad z vápenopískových pásků
3.3.11 Klenba - vápenopísková cihla NF, překlad SENDWIX 2DF
3.3.12 Klenba - vápenopísková cihla NF, překlad železobetonový monolit

3.4 Nadpraží s roletovou schránkou

3.4.1 Nadpraží s roletovou schránkou BAT G
3.4.2 Nadpraží s roletovou schránkou ALUBAU

4. Detail ztužujícího věnce

4.1 Keramická stropní konstrukce, věncovka z vápenopískových cihel VF
4.2 Keramická stropní konstrukce bez použití věncovky
4.3 Keramická stropní konstrukce, uložení stropu na obvodovou zeď v příčném směru
4.4 Železobetonová monolitická stropní konstrukce

5. Detail ukončení stěny u střechy

5.1 Šikmá střecha, římsa
5.2 Plochá střecha, atika

6. Detaily

6.1 Nika plynoměru
6.2 Provedení dilatačních spar
6.2.1 Provedení dilatačních spar
6.2.2 Provedení dilatačních spar
6.3.1 Pohled na provedení horizontálních a vertikálních spár
6.3.2 Pohled na provedení horizontálních a vertikálních spár
6.4 Přisávací otvory ve zdivu