Hlavn menu

Detaily CAD - KMB SENDWIX P     zip rar - CAD detaily

1. Svislý řez - podsklepený objekt

1.1 Založení na základovém pasu. Suterén vytápěný.
1.2 Založení na základové desce. Suterén vytápěný.
1.3 Obytné prostory s podlahou pod úrovní terénu. Suterén vytápěný.
1.4 Založení na základovém pasu. Suterén nevytápěný.
1.5 Svislý řez anglickým dvorkem
1.6 Vodorovný řez anglickým dvorkem
1.7 Svislý řez stěnou

2. Svislý řez - nepodsklepený objekt

3. Detail soklu

3.1 Sokl odsazený s výztužnou stěrkou a omítkou
3.2 Sokl odsazený s výztužnou stěrkou a obkladem z vápenopískových štípaných pásků

4. Řez stavebním otvorem

4.1 Ostění - okenní rám v úrovni nosného zdiva
4.2 Nadpraží - okenní rám v úrovni nosného zdiva
4.3 Parapet - okenní rám v úrovni nosného zdiva
4.4 Ostění - okenní rám v úrovni tepelné izolace
4.5 Nadpraží - okenní rám v úrovni tepelné izolace
4.6 Parapet - okenní rám v úrovni tepelné izolace
4.7 Nadpraží s dřevocementovou roletovou schránkou
4.8 Nadpraží s hliníkovou roletovou schránkou

5. Detail ztužujícího věnce

5.1 Keramická stropní konstrukce, věncovka z vápenopískových cihel NF
5.2 Keramická stropní konstrukce. Uložení stropu na obvodovou zeď v příčném směru
5.3 Železobetonová monolitická stropní konstrukce

6. Vápenopískové překlady

7. Detail ukončení stěny u střechy

7.1 Šikmá střecha, římsa
7.2 Šikmá střecha, podélný řez
7.3 Plochá střecha, atika

8. Vnitřní zdi

8.1.1 Svislé napojení příček - pevné napojení
8.1.2 Svislé napojení příček - kluzné napojení
8.2.1 Vodorovné napojení příček - pevné napojení
8.2.2 Vodorovné napojení příček - kluzné napojení