Hlavn menu

Soutěž pro studenty

5. ROČNÍK

VÝSLEDKY  10. ROČNÍKU | PŘIHLÁŠKA   ||   9. ročník | 8. ročník | 7. ročník | 6. ročník | 5. ročník | 4. ročník | 3. ročník

Vyhodnocení studentské soutěže "Dům nové generace" KM Beta a.s.

Vzhledem ke končícímu se školnímu roku měla společnost KM Beta a.s. na programu vyhlášení již 5. ročníku studentské soutěže "Dům nové generace".
V letošním školním roce byla soutěž poprvé vyhlášena nejenom pro studenty vysokých škol, ale i pro studenty škol středních či vyšších odborných.

KM Beta a.s., vyhlašuje každoročně soutěž na zpracování diplomové práce, ročníkových projektů anebo semestrálních prací VUT Brno a ČVUT Praha na školní rok 2007-2008 a letos byla soutěž rozšířena i pro studenty středních škol.

Samotného vyhlášení, které se konalo 20.6.2008 ve Strážnici se tak zúčastnilo rekordní počet studentů a odborných konzultantů.

Téma pro vysoké školy

zpracování diplomové práce, ročníkových projektů nebo semestrální práce se zaměřením na bezchybné zpracování a tepelně technické posouzení charakteristického detailu řešené stavby.

Téma pro střední školy

zpracovat návrh řešení výstavby, dispoziční řešení budov, u kterých je kladen nárok na energetické úspory.

Okruh staveb

 • výstavba rodinného domu (energeticky úsporný, nízkoenergetický či pasivní dům).
 • budova občanské vybavenosti - škola, dům s pečovatelskou službou, sportovní zařízení.

Kritéria hodnocení

 • originalita návrhu
 • správnost konstrukčního řešení
 • správnost použití výrobků KM Beta
 • kvalita zpracování

pro studenty VŠ:

 • řešení minimálně jednoho charakteristického detailu a jeho tepelně-technického posouzení
 • potřebné tepelně-technické výpočty

Nad celou soutěží dohlíží tradičně odborná porota a garanti soutěže:

 • Doc. Ing. Šárka Šilarová CSc. - FAST ČVUT Praha
 • Doc. Ing. Antonín Fajkoš CSc. - FAST VUT Brno
 • Ing. Jan Hruška - Obchodní ředitel KM Beta a.s.


foto foto foto

V rámci vyhlášení výsledků je celodenní návštěva města Strážnice na jižní Moravě, tradičně zpestřena nějakým zajímavým programem. Tentokrát se po obvyklé prohlídce výrobního závodu KM Beta a.s., mohli všichni účastníci během hodinové plavby kochat krásy Baťova kanálu. Po odpoledním vyhlášení výsledků v Hotelu Flag - Strážnice, se účastníci odebrali do nedaleké vesnice Petrov, kde byl v místní lokalitě vinných sklepů Plže přichystán další program.

O zábavu se nejprve postaral iluzionista a následně si většina účastníků hezky zazpívala v doprovodu vynikajícího, lidového harmonikáře.

Soutěž měla v letošním roce vynikající úroveň a z přihlášených prací bylo velmi nesnadné vybrat ty nejlepší. Největší počet přihlášených, kvalita zpracování, originalita návrhů - dávající jen zapravdu myšlence této soutěže, která bude vyhlášena i ve školním roce 2008-2009.

foto foto foto

Výsledky soutěže:

Střední školy a Vyšší odborné školy

1. místo - Martínková Monika - Rodinný dům - 15 000 Kč
odborný konzultant: ing. Jana Svobodová - 4 000 Kč
SŠ Stavební Jihlava

2.místo - Malárová Lucie - RD, řadový i solitér - 10 000 Kč
odborný konzultant: ing. Božena Kopecká - 3 000 Kč
SŠPU a VOŠ Hodonín

3.místo - Cempírek Stanislav RD - KLASIK 5 000 Kč
odborný konzultant: Alice Turanská - 2 000 Kč
VOŠ a SPŠ Stavební Děčín

ČVUT Praha

1. místo - Kučírek Roman - Bytový dům - 15 000 Kč
odborný konzultant: Doc. Šilarová, Doc. Mezera - 4 000 Kč

2.místo - Švejda Lukáš - Bytový dům - 10 000 Kč
odborný konzultant: ing. arch. Žofková - 3 000 Kč

3.místo - Uhlíř Tomáš Radnice - 5 000 Kč
odborný konzultant: Doc. Šilarová - 2 000 Kč

VUT BRNO

1. místo - Číhal Jakub - Nízkoenergetický dům - 15 000 Kč
odborný konzultant: ing. Dagmar Čuprová - 4 000 Kč

2.místo - Čáp Jan - DPS Tábor - 10 000 Kč
odborný konzultant: ing. Milan Ostrý - 3 000 Kč

3.místo - Kleinová Lucie - Mateřská škola - 5 000 Kč
odborný konzultant: Dita Baničová - 2 000 Kč

Zvláštní ocenění:

Polyfunkční dům - Praha - Šembera Richard, ČVUT PRAHA
Bytový dům - práce v rámci cvičení - Kunová Petra, ČVUT PRAHA