Hlavn menu

Soutěž pro studenty

8. ROČNÍK

VÝSLEDKY  10. ROČNÍKU | PŘIHLÁŠKA   ||   9. ročník | 8. ročník | 7. ročník | 6. ročník | 5. ročník | 4. ročník | 3. ročník

KM Beta a.s. rozdala ceny vítězům studentské soutěže

Studenti z deseti různých středních, vyšších a vysokých škol z celé České republiky se v loňském roce zúčastnili tradiční soutěže „Dům nové generace“, kterou rok co rok vyhlašuje společnost KM Beta a.s. Do soutěže se zapojili zasláním přihlášky a své diplomové či semestrální práce nebo ročníkového projektu. Jejich úkolem bylo zpracovat projekt rodinného nebo bytového domu či občanské stavby s využitím materiálů KM BETA. V kategorii středních škol nakonec zvítězil Roman Pospíchal ze SŠ Jihlava, mezi vysokoškoláky pak Martin Vojta, student VUT Brno. Rozhodujícími kritérii byla především kreativita návrhu, správnost konstrukčního řešení, správnost použití výrobků KM Beta a kvalita zpracování. O nejúspěšnějších studentech rozhodla koncem února odborná porota. Zároveň byl zahájen nový ročník této tradiční soutěže.

foto     foto     foto

Odborná porota složená z techniků společnosti KM Beta a.s. v čele s hlavním technologem, Ing. Ludvíkem Pelkou, měla letos těžké rozhodování. Do užšího výběru totiž postoupilo hned několik projektů, které nabízely zajímavé a především kreativní řešení dispozice navrhované budovy. Velmi pěkné vizualizace, podrobné výpočty tepelných ztrát a dokonalé projektové řešení tentokrát nabízely nejenom projekty soutěžící v kategorii vysokých škol, ale i práce středoškolských studentů.

První cenu v kategorii středních a vyšších odborných škol, tedy 5 tisíc korun a zájezd v hodnotě 10 tisíc korun, získal Roman Pospíchal ze střední školy Jihlava. Druhé místo obsadila Zuzana Neťuková ze SPŠ Liberec a odnesla si tak poukaz na zájezd v hodnotě 10 tisíc korun. Třetí místo vybojoval Jindřich Blanař, student SŠPU Hodonín, který za svůj projekt získal zájezd v hodnotě 5 000 Kč.

V kategorii studentů vysokých škol obsadil první příčku Bc. Martin Vojta z VUT Brno, který tak získal odměnu ve výši 10 tisíc korun a zájezd ve stejné hodnotě. Na druhém místě skončila Bc. Lenka Růžičková, taktéž studentka VUT Brno, která si odnesla poukaz na zájezd v hodnotě 10 000 Kč. Třetím oceněným se stal Zbyněk Mladý, student VŠ České Budějovice, který obdržel poukaz na zájezd v hodnotě 5 tisíc korun. Finančně odměněni byli také konzultanti všech oceněných studentů.

Odbornými garanty soutěže byli i letos Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. z FAST ČVUT Praha a Ing. Danuše Čuprová CSc. z FAST VUT Brno. Odborná porota hodnotila projekty hned dle několika kritérií. Zajímala je především originalita návrhu, správnost konstrukčního řešení a použití výrobků KM Beta a.s. a samozřejmě také kvalita zpracování.


VÝSLEDKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE:

VYSOKÉ ŠKOLY
 • 1. Bc. Martin Vojta (VUT Brno) - 10 000 Kč a zájezd v hodnotě 10 000 Kč
  konzultant: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - 4 000 Kč
 • 2. Bc. Lenka Růžičková (VUT Brno) - zájezd v hodnotě 10 000 Kč
  konzultant: Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - 3 000 Kč
 • 3. Zbyněk Mladý (VŠ České Budějovice) - zájezd v hodnotě 5 000 Kč
  konzultant: Ing. Petra Bednářová, Ph.D. - 2 000 Kč

STŘEDNÍ ŠKOLY
 • 1. Roman Pospíchal SŠ Jihlava - 5 000 Kč a zájezd v hodnotě 10 000 Kč
  konzultant: Aleš Urban - 4 000 Kč
 • 2. Zuzana Neťuková SPŠ Liberec - zájezd v hodnotě 10 000 Kč
  konzultant: Roman Mizera - 3 000 Kč
 • 3. Jindřich Blanař SŠPU Hodonín - zájezd v hodnotě 5 000 Kč
  konzultant: Ing. Jarmila Buryová - 2 000 Kč