Hlavn menu

11.6 Taška betonová odvětrací

Taška betonová odvětrací je originální celobetonový prvek pro odvětrání kanalizačních stupaček, kuchyní, koupelen a WC, příp. nezateplených částí střech.

Taška je technickým zdokonalením současně používané tašky plastové odvětrací, tvoří jeden celek, který se osadí ve střeše v místě napojení.Ke střešní lati se přichytí dvěma pozinkovanými vruty

Výhody tašky betonové odvětrací:
  1. díky konstrukčnímu řešení je použitelná v celém pásmu používaného střešního sklonu bez otáčení ventilační části
  2. větrání je účinnější díky rozšíření připojovací části z ø 110 mm na ventilační část ø 125 mm
  3. taška je celobetonová, harmonicky začleněná do střešní plochy a z hlediska životnosti a barevné jednotnosti shodná s taškou základní.
   

Technické parametry

  KMB BETA KMB HODONKA
Rozměry (mm) 420 x 331 420 x 336
Hmotnost (kg/ks) 8,7 8,9
Materiál beton
Napojovací odvětrací průměr (mm) 110 / 125
pro střešní sklon 12-45°

- V zimním období může za určitých teplotních podmínek dojít ke kondenzaci a namrzání odparu na krytu a povrchu odvětrací tašky.
- K zamezení sklouznutí zamrzlého kondenzátu doporučujeme dodatečné ochranné opatření, jako např.montáž protisněhových zábran pod tašku odvětrací.
- Použití pro jednu bytovou jednotku.
- Při požadavku napojení většího objemu odvětrávaného vzduchu a páry na jednu stoupačku, je nutné již ve stádiu projektu ,příp. realizace volit odvětrací prvek s nuceným tahem, příp. ventilační turbínu.
- Podle umístění ve střeše musí být taška odvětrací chráněna před nekontrolovaným sesuvem namrzlé sněhové vrstvy, která by ji mohla poškodit. Ochrana se provádí dostatečným rozmístěním protisněhových zábran nad tašku odvětrací:


předchozí stránka | obsah | další stránka