Hlavn menu

15.6 Příchytka tašky

Přichycení je možné pomocí pozinkovaných vrutů (hřebíků) přes dírky v tašce nebo pomocí příchytky tašky. V exponovaných oblastech je možno provést kombinaci obou způsobů.

Příchytka tašky se používá k přichycení plastové tašky odvětrací, anténní a tašek pultových.Technické parametry

materiál       pozinkovaný plech
potřeba podle klimatické oblasti a střešního sklonu      

Pro střechy budov ve větrových oblastech I až IV se doporučuje následující rozsah připevnění tašek:
• na sklonech od 10° do 60° se počty připevněných tašek pro uzavřené střešní konstrukce stanoví podle tabulek a pro další varianty střech dle Pravidel pro navrhování a provádění šikmých střech CKPT.
• na sklonech od 60° do 75° v ploše se připevní každá taška vrutem nebo vhodnou stranovou příchytkou. • na sklonech od 75° v ploše se připevní každá taška dvěma připevňovacími prvky, tj. vrutem a vhodnou stranovou příchytkou nebo dvěma vruty.
• Bez ohledu na připevnění krytiny v návaznosti na sklon střechy a větrovou oblast je třeba mechanicky připevnit každou tašku na štítové hraně, hřebeni, nároží, úžlabí, pultu, okapní hraně, kolem všech střešních prostupů a všechny řezané tašky a tašky s odstraněným závěsným ozubem.


předchozí stránka | obsah | další stránka