Hlavn menu

11.9 Taška odvodňovací

Taška odvodňovací je součástí nového odvodňovacího systému střech bez přiznaných podokapních žlabů. V otvorech rovných odvodňovacích ploch krytiny KMB Beta jsou vsazeny speciální mřížky, které odvádí srážkovou vodu do žlabu pod krytinou.

Rozměry a profil žlabu jsou přizpůsobeny prostoru mezi krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou.

Při provádění střešních nadstaveb panelových domů je možno pro svedení vody použít stávající střešní vpusti nebo svod umístit do stěny.Výhody:
  1. u střešních nadstaveb panelových domů odpadá dodatečné budování dešťových kanalizačních přípojek a svodů. Využijí se stávající střešní vpusti a ušetří se vysoké náklady
  2. odpadá čištění žlabů od listí a hrubých nečistot
  3. nedochází k poškození podokapních žlabů vlivem sesuvu sněhu
  4. podkrytinový odvodňovací systém řeší problém nemožnosti přístupu k podokapním žlabům na hranici souseda


Technické parametry

  KMB Beta
rozměr (mm)       420×331
hmotnost (kg/ks) 4,3
spád střechy 20 - 50°předchozí stránka | obsah | další stránka