Hlavn menu

9.1 Taška protisněhová

V oblastech bohatých na sníh je nutno zabránit náhlému skluzu sněhu ze střechy. Firma KM Beta dodává k základnímu modelu střešní krytiny vhodnou tašku s protisněhovou zábranou.

Taška protisněhová s betonovým prstencem tvoří homogenní, celobetonový prvek.

Největší výhodou této krytiny v porovnání s tradiční protisněhovou zábranou je:
  1. harmonické začlenění protisněhové tašky ve střešním plášti
  2. v homogenitě materiálu, na střeše nevznikají šmouhy od plechových zachytávačů
  3. uzavření střešního pláště, nedochází k žádnému průniku střechou jako při použití klasické plechové sněhové zábrany.Technické parametry

  KMB Beta KMB Hodonka
rozměry lxb (mm) 420 x 331 420 x 336
hmotnost (kg/ks) 4,7

Detailní záběr na tašku protisněhovouPokrytí a počet protisněhových tašek potřebných na střešní plochu se řídí podle sklonu a sněhové oblasti. Pro zajištění správného rozložení a počtu tašek slouží příslušné diagramy.

Schéma kladení sněhových tašek

Diagram pro určení schéma rozmístění sněhových tašek podle sklonu střechy a sněhové oblasti


Poznámka:
U sněhové oblasti VII a VIII je nutné pro zachycení sněhu na střeše kombinovat tašky (zábrany) s mříží sněholamu. O účelnosti a rozmístění rozhoduje projektant podle střešního sklonu, délky krokví a členitosti střechy. Při projektové přípravě stavby je nutné přihlédnout k doporučení a zásadám pro řešení střechy v horských oblastech.


SCHÉMA A
Každá 7. taška je protisněhová
Potřeba: cca 1,4 ks/m2


SCHÉMA B
Každá 6. taška je protisněhová
Potřeba: cca 1,7 ks/m2


SCHÉMA C
Každá 5. taška je protisněhová
Potřeba: cca 1,9 ks/m2


SCHÉMA D
Každá 2. taška je protisněhová
Potřeba: cca 2,4 ks/m2


SCHÉMA E
Každá 3. taška je protisněhová
Potřeba: cca 3,4 ks/m2


SCHÉMA F
Každá 2. taška je protisněhová
Potřeba: cca 5,0 ks/m2


Poznámka:
Množství protisněhových tašek je pouze orientační.
Konečný počet závisí na tvaru a délce krovu.
Doporučujeme zpracovat kladečský plán pro konkrétní střechu.


předchozí stránka | obsah | další stránka