Hlavn menu

Sněholam

Sněholam se skládá z nosných tašek opatřených závěsným hákem, mříží sněholamu a ze spojovacích svorek. V oblasti s větším sněhovým zatížením, příp. nad vstupy a komunikace se doporučuje použít sněholamy dle následujících zásad:

 1. závěsnou lať nosných tašek dodatečně přibít nebo přichytit vruty
 2. každá třetí taška musí být nosná a umísťuje se v blízkosti krokve
 3. mříže se navazují v místech nosných tašek nýtováním a spojovací svorkou, která se přinýtuje k oběma mřížím
 4. sněholam musí být průběžný, v místech s větším sněhovým zatížením se umísťuje v každé čtvrté řadě po celé výšce střechy
 5. pokud se sněholamy umísťují jen na části střechy, je nutné v dalších řadách délku sněholamu z obou stran zakracovat pod úhlem 60° vzhledem k předchozí řadě sněholamu
 6. účinnost sněholamů se zvyšuje použitím tašky protisněhové, příp. protisněhové zábrany
 7. nosné tašky sněholamu neumísťovat v první řadě u okapu.

Technické parametry

Nosná taška sněholamu
- materiál: pozink. ocel s povrchovou úpravou
- rozměry: 420×331 mm
- krycí šířka: 301 mm
- hmotnost: 2,52 kg
- potřeba: každá třetí taška
- barva: cihlová, višňová, hnědá, černá

Mříž sněholamu
- materiál: pozinkovaná ocel
- délka: 1770 mm
- výška: 200 mm
- hmotnost: 2,86 kg
- potřeba: podle projektu
- barva: cihlová, višňová, hnědá, černáDoporučení a zásady pro řešení střechy v horských oblastech

Při projektové přípravě stavby v horských oblastech za použití krytiny KMB Beta je nutné přihlédnout k těmto zásadám.
 1. Respektovat místní klimatické podmínky a stavební tradice
 2. Upřednostňovat jednoduché a osvědčené střešní tvary s větším střešním sklonem
 3. U členité střechy je nutné dodatečné hydroizolační opatření pod krytinou
 4. Strmější plochy situovat přednostně k severu, méně šikmé pouze k jihu
 5. Omezit atiky, vikýře, nadstavby a prostupy těles, které podporují víření a zvyšují ukládání sněhu na střešní ploše
 6. Ve spodních částech střešních ploch se vyhýbat vikýřům. V případě jejich použití volit vhodné a dostatečné rozmístění mříží sněholamu v rizikových detailech, příp. střešní plochy vikýřů opatřit plechovou krytinou
 7. Má-li střecha proměnlivý sklon, měl by od hřebene k okapu spád vzrůstat, aby se již sunoucí sníh samovolně nezastavoval, nepřitěžoval krovům a netvořil ledové bariéry, za kterými zatéká.
Vzhledem k možné členitosti střech, tvarů, rozměrů a poloh, pokyny v těchto technických podkladech v žádném případě nenahrazují konkrétní posouzení každé stavby projektantem.


předchozí stránka | obsah | další stránka