Hlavn menu

7.1 Taška větrací

Při navrhování dvojplášťových a tříplášťových střech za použití betonové střešní krytiny se provádí větraná vzduchová mezera mezi krytinou a hydroizolační fólií. Čistá plocha přiváděcího větracího otvoru u okapu má mít nejméně 1/500 větrané plochy střechy, nejméně 200 cm2, připadající na běžný metr okapové hrany, o výšce vzduchové vrstvy nejméně 20 mm. Přesahuje-li vzdálenost přiváděcích a odváděcích větracích otvorů 10 m, zpravidla se zvětšuje plocha větrané vzduchové vrstvy o 10 % základní plochy na každý další 1 m přesahující vzdálenost 10 m.

Odváděcí větrací otvory ve hřebeni či na nároží se volí o ploše nejméně 1/1000 větrané plochy střechy, nejméně však 100 cm2 (při uvažování plochy střechy přimykající se ke hřebeni či k nároží z obou stran). Pro odvětrání firma vyrábí tašku větrací, která je modifikací základní tašky s otvorem chráněným betonovou stříškou a mřížkou.

Detailní záběr na tašku větrací ve střeše

Tašky větrací se kladou v druhé řadě pod hřebenem. Počet kusů na b.m. délky hřebene se určuje v závislosti na délce krokve a sklonu střechy přibližně podle tabulky.

Pro intenzivnější odvětrání se doporučuje suchá montáž hřebene a nároží.

Technické parametry

  KMB BETA KMB HODONKA
Rozměr lxb (mm) 420 x 331 420 x 336
Hmotnost (kg/ks) 6
Větrací průřez (cm2/ks) 40Přisávání


OdvětráníDoporučené dimenze větrání šikmých střech

Typ střechy   Plocha Napojovací otvory
okap, pult hřeben, nároží
dvouplášťová s doplňkovou hydroizolační vrstvou
Sd ≤ 0,3 m
jedna vzduchová mezera dána je výškou kontralatí (doporučená výška kontralatí h ≥ 40 mm) min. 1/500 příslušné plochy střechy min. 200 cm²/m min. 1/1000 *) příslušné plochy střechy min. 100 cm²/m
tříplášťová s doplňkovou hydroizolační vrstvou
Sd < 20 m
horní vzduchová mezera dána je výškou kontralatí (doporučená výška kontralatí h ≥ 40 mm) min. 1/500 příslušné plochy střechy min. 200 cm²/m min. 1/1000 *) příslušné plochy střechy min. 100 cm²/m
dolní vzduchová mezera h ≥ 40mm, prověšení doplňkové hydroizolační vrstvy v době montáže nesmí být větší jak 20 mm min. 1/500 příslušné plochy střechy min. 200 cm²/m min. 1/1000 *) příslušné plochy střechy min. 100 cm²/m
*) Při uvažování příslušné plochy střechy přimykající se ke hřebeni či k nároží z obou stran Uvedené požadavky se vztahují na obytné budovy a budovy s běžným vlhkostním režimem.
Potřeba větracích tašek
Min. plocha odvětrání 1/1000 přilehlé plochy, minimálně 100 cm²/m KMB BETA a KMB HODONKA
Větrací průřez přes hřeben 100 cm2/m
Větrací průřez tašky 40 cm2
Délka krokve (L) Počet (ks/m hřebene)
1 m 0 ks
2 m 0 ks
3 m 2 ks
4 m 2 ks
5 m 2 ks
6 m 2 ks
7 m 2 ks
8 m 2 ks
9 m 2 ks
10 m 4 ks


Příklad výpočtu větracích tašek

(sedlová dvouplášťová střecha):
krokev dl. 7m
délka hřebene 10mOkapní hrana:
Požadavek:
- výška kontralatě ≥40 mm; min. 1/500 příslušné plochy střechy, min. 200 cm²/m

* Na 1,0 m okapní hrany připadá střešní plocha 100 x 700 = 70.000 cm²
* Požadovaná plocha větracího otvoru je 1/500 ze střešní plochy 70.000 cm² je 70.000 : 500 = 140 cm²
* Při použití větracího pásu se plocha otvoru zmenší cca o 50%, proto plocha čistého průřezu musí být dvojnásobná tj. 2 x 140 = 280 cm²
* Tomu odpovídá minimální výška nasávacího otvoru 2,8 cm
* Navržená kontralať 40/60 mm s větracím pásem těmto požadavkům vyhovujeHřeben:
Požadavek:
- min. 1/1000 příslušné plochy střechy
- min. 100 cm²/m hřebene

* Na 1,0 m hřebene připadá střešní plocha 100 x 700 x 2 = 140.000 cm²
* Požadovaná plocha větracích otvorů je 1/1000 ze střešní plochy 140.000 cm² to je: 140.000 : 1000 = 140 cm²
* V hřebeni bude osazena větrací kartáčová lišta, odvětrací plocha přes hřeben je cca 100 cm²/m hřebene
* Minimální počet větracích tašek: (140 - 100)/40 = 1,0 ks/m
* Navržen počet 1ks větrací tašky na 1m pro každou stranu od hřebene ( tj. 2ks/m hřebene )
* Kontrola: 100 + 2 x 40 = 180 cm²/m - požadavek min. 100 cm²/m je splněn
předchozí stránka | obsah | další stránka