Hlavn menu

9.1 Taška protisněhová

U šikmých střech, a zvláště pak u těch umístěných v oblastech bohatých na sníh, je nutno zabránit náhlému skluzu sněhu ze střešní plochy. Firma KM Beta dodává k základnímu modelu střešní krytiny vhodnou tašku s protisněhovou zábranou.

Protisněhová taška KMB ROTA je opatřena vybráním na spodním líci, které umožňuje uložení protisněhové zábrany tak, aby se netvořila mezera mezi navazujícími taškami nad sebou.

Pokrytí a počet protisněhových tašek potřebných na střešní plochu se řídí podle sklonu a sněhové oblasti. Pro zajištění správného rozložení a počtu tašek slouží příslušné diagramy.Technické parametry

délka (mm) 496,5
šířka (mm) 330
krycí šířka (mm) 300
potřeba 2,5 ks/b.m. hřebene


Schéma kladenĺ sněhových tašek


Poznámka:
U sněhové oblasti VII a VIII je nutné pro zachycení sněhu na střeše kombinovat tašky (zábrany) s mříží sněholamu.
O účelnosti a rozmístění rozhoduje projektant podle střešního sklonu, délky krokví a členitosti střechy. Při projektové přípravě stavby je nutné přihlédnout k doporučení a zásadám pro řešení střechy v horských oblastech.


Diagram pro určení schéma rozmístění sněhových tašek podle sklonu střechy a sněhové oblasti.

SCHÉMA A
Každá 6. taška je protisněhová      
Potřeba: cca 1,5 ks/m2
SCHÉMA B
Každá 5. taška je protisněhová      
Potřeba: cca 1,7 ks/m2
SCHÉMA C
Každá 4. taška je protisněhová      
Potřeba: cca 2 ks/m2
 
SCHÉMA D
Každá 3. taška je protisněhová
Potřeba: cca 3 ks/m2
SCHÉMA E
Každá 2. taška je protisněhová
Potřeba: cca 4 ks/m2
SCHÉMA F
Každá 1,5. taška je protisněhová
Potřeba: cca 5 ks/m2

Poznámka:
Množství protisněhových tašek je pouze orientační. Konečný počet závisí na tvaru a délce krovu. Doporučujeme zpracovat kladečský plán pro konkrétní střechu.

předchozí stránka | obsah | další stránka