Hlavn menu

Kotvení střešních tašek

KMB Beta, KMB Hodonka A KMB Rota:Kategorie terénu I
Jezera nebo oblasti se zanedbatelnou vegetací a bez překážek.
Kategorie terénu II
Oblasti s nízkou vegetací jako je tráva a izilovanými překážkami (stromy, budovy), vzdálenými od sebe nejméně 20násobek výšky překážek.
Kategorie terénu III
Oblasti rovnoměrně pokryté vegetací, pozemními stavbami nebo izolovanými překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 20násobek výšky překážek (jako jsou vesnice, předměstský terén, souvislý les).
Kategorie terénu IV
Oblasti, ve kterých je nejméně 15% povrchu pokryto budovami, jejichž průměrná výška je větší než 15 m.
předchozí stránka | obsah | další stránka