Hlavn menu

7. SERVISFirma KM Beta poskytuje tyto služby:

  1. poradenskou službu při použití betonových tašek KMB Beta, KMB Hodonka a KMB Rota
  2. bezplatný servis výpočtu střešních prvků a materiálových nákladů dle zadání zákazníka
  3. dopravu střešních tašek nákladními vozy SCANIA, vybavenými hydraulickou rukou
  4. možnost proškolení pokrývačů
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob montáže se rozumí jako nezávazné doporučení; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi a na základě současně platných norem. Vydáním tohoto informačního materiálu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydáno v srpnu 2016
předchozí stránka | obsah | další stránka