Hlavn menu

5.3. Řešení systému pro panelové a bytové domy

Problém krátké životnosti hydroizolací plochých střech, jak u rekonstrukcí panelových domů nebo výstavbě nových bytových domů je řešen šikmou střechou za použití tvrdých skládaných krytin. Střešní nástavba panelových domů se provádí pomocí vazníkových konstrukcí, které se kotví do atikových panelů nebo do stropní konstrukce posledního podlaží.

Montáž střešních vazníků se provádí bez demontáže původní hydroizolace ploché střechy. Tím se šetří náklady na přesun velkého množství starého a následně nového materiálu a uživatelé bytů nejsou vystaveni zvýšenému riziku zatečení do objektu při nepříznivém počasí během výměny pláště.

I při účelném nevyužití podstřešních prostor šikmých panelových nástaveb získávají uživatelé při použití střešního systému KM Beta spolehlivější hydroizolaci s mnohem vyšší životností. Střecha zateplí poslední podlaží a v letních měsících odstíní sluneční záření a ušetří obyvatele podstřešních bytů úmorných veder.

Realizací nového podstřešního okapového systému KM Beta se získají další výhody:

  1. Úspora nákladů při projektování a budování střešních svodů a ležatých kanalizačních přípojek pro dešťovou vodu. Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadá narušení terénních a zahradních úprav výkopovými pracemi a administrativní zatížení při vyřizování potřebných formalit ve stavebním řízení, jako je například souhlas vlastníků pozemků sousedících s rekonstruovaným domem.
  2. Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v kombinaci mědi nebo plastem téměř bezúdržbové.
  3. Odpadají náklady na čištění žlabů ve značných výškách
  4. Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu jako je tomu .u klasického podokapního systému
  5. Skrytý podokapní systém řeší i problém nemožnosti přístupu k podokapnímu žlabu, např. na hranici souseda nebo ve velkých výškách.Střešní nástavba panelového domu


Rekonstrukce valbové střechy bytového domu Slunečná 26, 28 Hodonín

PŮDORYS


ŘEZ A-AKompletace podstřešního systému

Napojení žlabového kotlíku

Napojení úžlabí

Odvod dešťové vody vnitřními žlaby a svody
do původní střešní vpusti

předchozí stránka | obsah | další stránka