Hlavn menu

5.5. Montážní postup podstřešních žlabů

Při montáži podstřešních žlabů musí být dodrženy všechny požadavky norem pro navrhování a provádění střech, jako je řešení pojistné hydroizolace s ohledem na zvýšené požadavky střechy, její odvodnění mimo konstrukci střechy a větrání střešního pláště.

V případě podstřešních žlabů je pojistná izolace vyvedena do skrytých žlabů pod krytinou a její ukončení u okapní latě je vyvedeno mimo konstrukci střechy pomocí okapního plechu.

Detail osazení okapního plechu                     Detail osazení ochranných větracích prvků
       Osadíme první pás pojistné hydroizolace šíře 600 mm, připevníme na krokve.


Kontralatěmi délky 320 mm přichytíme část fólie od okapní hrany.

Přibijeme okapní lať dle požadovaného provedení (zdvojená střešní lať s ochrannou větrací mřížkou jednoduchou nebo střešní lať s ochrannou větrací mřížkou univerzální). Druhou střešní lať přibijeme s vnější roztečí 320 mm.

První držák žlabu připevníme nejdál od žlabového kotlíku ve vzdálenosti 290 mm od druhé střešní latě. Další držáky postupně posouváme směrem dolů ve směru spádu. Spád žlabu 30–40 mm/10 m.

Žlaby klademe postupně od žlabového kotlíku tak, aby přesah plechů byl vždy po spádu. Žlab vkládáme horní částí do držáku, spodní část stlačíme dolů až dosedne.

Od konce žlabu na vnitřní obvod překrývaného plechu naneseme cca 10 mm široký pruh těsnicího lepidla. Lepidlo nanášíme u všech spojů.

Jednotlivé žlaby nasouváme ve směru spádu s přesahem cca 50 mm.

Žlaby na obou koncích postupně sevřeme zámečnickou svěrkou a přichytíme samořeznými vruty. Konce žlabů uzavřeme koncovkami.

Druhý pás folie přichytíme s dostatečným přesahem přes žlab a připevníme kontralatí ve vzdálenosti 300 mm od druhé laťe. Fólii přetáhneme do žlabu, napíchneme na bodce a zajistíme podložkou.

Třetí a čtvrtou řadu latí přibijeme s roztečí v rozmezí 335-340 mm, rozteče dalších řad dle výpočtu 320-340 mm.
předchozí stránka | obsah | další stránka