Hlavn menu

5.6. Použití topných kabelů

Odvod srážek ze střechy v zimním období, kdy během denních změn teploty dochází k tání a zamrzání sněhu, způsobuje problémy. Podokapní žlaby .a svody zamrzají a tvoří se na nich rampouchy. V důsledku nahromadění a náhlého skluzu sněhu dochází k poškození nebo i stržení okapů a svodů.

U nového podstřešního systému jsou žlaby tohoto nebezpečí uchráněny a vlivem tepelných ztrát střechou nedochází k jejich zamrzání.

Pro případ tvorby rampouchů na okapní hraně tašky je možné tomuto zabránit topnými kabely, které se umístí do drážky speciálního plechu umístěné ve svislici okapní hrany.

Pro eliminaci tvorby rampouchů na okapní hraně jsou postačující topné kabely o výkonu 30 W/m. Kabel se jednoduchým způsobem zasouvá do plechové drážky. K výhodě patří to, že kabel je možné při montáži zkracovat na místě na potřebnou délku z jedné cívky kabelu. Kabel je napájen z jedné strany, druhý konec je slepý.

Dalším zjednodušením je použití samoregulačních topných kabelů FSG/TP 30, které mění svůj topný výkon dle okolní teploty a tím přispívá k energetickým úsporám. Kabel je vhodný především u drobných aplikací, kde není potřeba používat termostat.

U topných kabelů FTC 30 s konstantním výkonem se použije termostat s nastavením rozmezí venkovních teplot, např. -5 až +3 °C.

Příchytný plech topného kabelu         Detail řešení okapní hrany s příchytným plechem pro                                                                   topný vodič

předchozí stránka | obsah | další stránka