Hlavn menu

6. VÝHODY SYSTÉMUNový systém podstřešního okapového systému KM Beta má celou řadu výhod:
  1. Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu jako je tomu u klasického podokapního systému
  2. Odpadají problémy s čištěním žlabů - u panelových domů ve značných výškách
  3. Při střešních nádstavbách panelových a bytových domů dochází k úsporám nákladů při projektování a budování střešních svodů a ležatých kanalizačních přípojek pro dešťovou vodu. Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadá narušení terénních a zahradních úprav výkopovými pracemi a administrativní zatížení při vyřizování potřebných formalit ve stavebním řízení, jako je například souhlas vlastníků pozemků sousedících s rekonstruovaným domem.
  4. Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v kombinaci mědi nebo plastem téměř bezúdržbové.
  5. Skrytý podokapní systém řeší i problém nemožnosti k přístupu k podokapnímu žlabu, např. na hranici souseda nebo ve velkých výškách.

předchozí stránka | obsah | další stránka