Hlavn menu

6.12 DETAIL Č. 18 Atika

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,851 0,887 0,906
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,149 0,113 0,094
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 15,9 17,1 17,8
-15,0 15,6 16,9 17,6
-17,0 15,3 16,7 17,4
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,057 -0,038 -0,033
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,200 0,163 0,142
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 18


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka