Hlavn menu

6.13.1 DETAIL Č. 19 Přístavba nevytápěné garáže

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimalni teplota v horni mistnosti neni v rohu, ale na stěně Teplotní faktor fRsi [-] 0,966 0,981 0,989
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,034 0,019 0,011
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 9,2 9,6 9,8
-15,0 9,2 9,5 9,7
-17,0 9,1 9,5 9,7
Teplota v mistě styku ramu okna se zdivem v interieru Teplotní faktor fRsi [-] 0,875 0,899 0,914
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,125 0,101 0,086
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 16,8 17,6 18,1
-15,0 16,5 17,4 17,9
-17,0 16,3 17,2 17,7
Linearni činitel prostupu tepla z exterieru ψe [W/(m.K)] -0,087 -0,058 -0,041
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní místnost (část detailu) ψiH [W/(m.K)] -0,325 -0,206 -0,142
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní místnost (část detailu) ψiD [W/(m.K)] 0,006 0,024 0,030
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 19


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka