Hlavn menu

6.13.2 DETAIL Č. 19a Přístavba nevytápěné místnosti

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimalni teplota v horni mistnosti neni v rohu, ale na stěně Teplotní faktor fRsi [-] 0,714 0,714 0,715
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,286 0,286 0,285
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 3,4 3,4 3,4
-15,0 2,8 2,9 2,9
-17,0 2,3 2,3 2,3
Teplota v mistě styku ramu okna se zdivem v interieru Teplotní faktor fRsi [-] 0,871 0,892 0,904
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,129 0,108 0,096
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 16,6 17,3 17,8
-15,0 16,4 17,1 17,6
-17,0 16,1 16,9 17,4
Linearni činitel prostupu tepla z exterieru ψe [W/(m.K)] -0,178 -0,114 -0,094
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní místnost (část detailu) ψiH [W/(m.K)] -0,424 -0,293 -0,237
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní místnost (část detailu) ψiD [W/(m.K)] 0,185 0,157 0,141
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 19a


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka