Hlavn menu

6.2.2 DETAIL Č. 3 Okenní otvor
      – ostění (okno v úrovni tepelné izolace)

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,853 0,867 0,875
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,147 0,133 0,125
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13 16 16,5 16,7
-15 15,7 16,2 16,5
-17 15,4 16,0 16,2
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] 0,090 0,090 0,093
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,090 0,090 0,093
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 3


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka