Hlavn menu

6.3.1 DETAIL Č. 4 Okenní otvor
      – nadpraží (okno v úrovni zdiva)

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimalni teplota v horni mistnosti neni v rohu, ale na stěně Teplotní faktor fRsi [-] 0,935 0,953 0,963
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,065 0,047 0,037
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13 18,8 19,4 19,7
-15 18,7 19,3 19,7
-17 18,5 19,2 19,6
Teplota v mistě styku ramu okna se zdivem v interieru Teplotní faktor fRsi [-] 0,855 0,866 0,871
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,145 0,134 0,129
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13 16,1 16,4 16,6
-15 15,8 16,2 16,4
-17 15,5 15,9 16,1
Linearni činitel prostupu tepla z exterieru ψe [W/(m.K)] 0,116 0,122 0,128
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní místnost (část detailu) ψiH [W/(m.K)] 0,016 0,014 0,014
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní místnost (část detailu) ψiD [W/(m.K)] 0,192 0,174 0,166
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 4


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka