Hlavn menu

6.4.1 DETAIL Č. 7a Okenní otvor
      – nadpraží s roletovým truhlíkem pro SENDWIX M – varianta č. 1

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
180 240
Minimalni teplota v horni mistnosti neni v rohu, ale na stěně Teplotní faktor fRsi [-] 0,953 0,962
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,048 0,038
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13 19,4 19,7
-15 19,3 19,6
-17 19,2 19,6
Teplota v mistě styku ramu okna se zdivem v interieru Teplotní faktor fRsi [-] 0,842 0,847
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,158 0,153
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13 15,6 15,8
-15 15,3 15,5
-17 15 15,2
Linearni činitel prostupu tepla z exterieru ψe [W/(m.K)] 0,150 0,155
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní místnost (část detailu) ψiH [W/(m.K)] 0,017 0,016
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní místnost (část detailu) ψiD [W/(m.K)] 0,208 0,201
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 7a


tloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka