Hlavn menu

6.4.2 DETAIL Č. 7b Okenní otvor
      – nadpraží s roletovým truhlíkem pro SENDWIX M – varianta č. 2

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
180 240
Minimalni teplota v horni mistnosti neni v rohu, ale na stěně Teplotní faktor fRsi [-] 0,953 0,963
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,047 0,037
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13 19,4 19,7
-15 19,3 19,7
-17 19,2 19,6
Teplota v mistě styku ramu okna se zdivem v interieru Teplotní faktor fRsi [-] 0,816 0,817
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,184 0,183
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13 14,7 14,8
-15 14,4 14,4
-17 14 14
Linearni činitel prostupu tepla z exterieru ψe [W/(m.K)] 0,119 0,129
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro horní místnost (část detailu) ψiH [W/(m.K)] 0,017 0,016
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru pro dolní místnost (část detailu) ψiD [W/(m.K)] 0,158 0,158
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 7b


tloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka