Hlavn menu

6.5.1 DETAIL Č. 8a Přechod zdiva na střešní plášť (okap)
      – mezikrokevní izolace

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,889 0,912 0,923
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,111 0,088 0,077
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13 17,2 18,0 18,4
-15 17,0 17,8 18,2
-17 16,8 17,7 18,1
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,014 -0,008 -0,008
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,040 0,041 0,044
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 8a


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka