Hlavn menu

6.5.2 DETAIL Č. 8b Přechod zdiva na střešní plášť (okap)
      – nadkrokevní izolace

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,921 0,943 0,955
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,079 0,057 0,045
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 18,3 19,0 19,5
-15,0 18,2 18,9 19,4
-17,0 18,0 18,8 19,3
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,048 -0,030 -0,024
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,005 0,014 0,019
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 8b


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka