Hlavn menu

6.5.3 DETAIL Č. 8c Přechod zdiva na střešní plášť (okap)
      – izolace v úrovni stropu

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,820 0,837 0,845
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,180 0,163 0,155
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 14,9 15,4 15,7
-15,0 14,5 15,1 15,4
-17,0 14,2 14,8 15,1
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] 0,176 0,177 0,190
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,370 0,338 0,328
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 8c


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka