Hlavn menu

6.5.4 DETAIL Č. 8d Přechod zdiva na střešní plášť (okap)
      – těžká střecha

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,920 0,935 0,943
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,080 0,065 0,057
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 18,3 18,8 19,0
-15,0 18,1 18,7 18,9
-17,0 18,0 18,5 18,8
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,045 -0,030 -0,025
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,067 0,053 0,047
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 8d


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka