Hlavn menu

6.6.2 DETAIL Č. 9b Přechod zdiva na střešní plášť (štítová stěna)
      – izolace v úrovni stropu

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,821 0,859 0,881
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,179 0,141 0,119
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 14,9 16,2 16,9
-15,0 14,6 15,9 16,7
-17,0 14,2 15,6 16,5
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] 0,040 0,034 0,027
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,222 0,187 0,165
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 9b


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka